Phương thức thanh toán

 

1. Thanh toán tại cửa hàng:
Quý Khách hàng có thể mua và thanh toán sản phẩm của tiNiStore tại các cửa hàng tiNiStore trên phạm vi toàn quốc.

2. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng:
tiNiStore chấp nhận các hình thức thanh toán bằng thẻ ATM, Visa, Master Card.

3. Thanh toán bằng thẻ tiNi:
Quý Khách hàng có thể xuất trình thẻ tiNi để tiến hành thanh toán tất cả các sản phẩm của tiNiStore.

4. Thanh toán bằng ví điện tử:
Quý Khách hàng có thể thanh toán qua ví điện tử MoMo, VnPay để tiến hành thanh toán tất cả các sản phẩm của tiNiStore.

0