TẶNG ngay túi Canvas Carter's cho hóa đơn các sản phẩm Carter's từ 800K
TẶNG ngay túi Canvas Carter's cho hóa đơn các sản phẩm Carter's từ 800K

Phương thức thanh toán

 

1. Thanh toán tại cửa hàng:
Quý Khách hàng có thể mua và thanh toán sản phẩm của tiNiStore tại các cửa hàng tiNiStore trên phạm vi toàn quốc.

2. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng:
tiNiStore chấp nhận các hình thức thanh toán bằng thẻ ATM, Visa, Master Card.

3. Thanh toán bằng thẻ tiNi:
Quý Khách hàng có thể xuất trình thẻ tiNi để tiến hành thanh toán tất cả các sản phẩm của tiNiStore.

4. Thanh toán bằng ví điện tử:
Quý Khách hàng có thể thanh toán qua ví điện tử MoMo, VnPay để tiến hành thanh toán tất cả các sản phẩm của tiNiStore.

0