Vincom Thảo Điền


Địa chỉ: Tầng 4-Mega Mall Thảo Điền, Số 159, Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Điện Thoại: 0902 787 300

Thời gian mở cửa: 9 giờ 00 - 22 giờ