Vincom Lê Văn Việt


Địa chỉ: Tầng 3-TTTM Vincom Lê Văn Việt, Số 50, Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM

Điện Thoại:0938 249 992

Thời gian mở cửa: 9 giờ 00 - 22 giờ