Syrena


Địa chỉ: Tầng 1-Syrena Tower, Số 51, Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện Thoại: 0906 648 984

Thời gian mở cửa: 9 giờ – 21 giờ 30

Khu vực