Lapen Center Vũng Tàu


Địa chỉ: Tầng 1, Số 33A, Đường 30 tháng 4, Phường 9, TP.Vũng Tàu

Điện Thoại: 0909 618 809

Thời gian mở cửa: 9 giờ 00 - 22 giờ 


Khu vực