Go Mỹ Tho


Địa chỉ: Tầng 3, Số 545 đường Lê Văn Phẩm, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện Thoại: 0909 833 626

Thời gian mở cửa: 9 giờ 30 – 22 giờ

Khu vực