TUỔI THƠ LÀ PHẢI VUI

TUỔI THƠ LÀ PHẢI VUI

TUỔI THƠ LÀ GÌ? TUỔI THƠ LÀ PHẢI VUI

Bạn có nhớ đến tuổi thơ của mình ngày xưa? Bạn có nghĩ rằng con của mình đang không có tuổi thơ?
Không đâu, vì tuổi thơ chỉ đơn giản là được vui chơi, và có tiếng cười. Bạn có nhìn thấy những hình ảnh trò chơi ngày xưa ấy đang hiện lên thật sống động đầy màu sắc trong những trò chơi của con không? Nên dù thời gian thay đổi, đồ chơi đổi thay, chỉ cần được vui chơi thì tuổi thơ sẽ luôn trọn vẹn. Để mỗi khi nhớ đến tuổi thơ, chúng ta sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc. Vì tuổi thơ là phải vui.

#TuoiThoLaPhaiVui #tiNiLaTuoiTho

0