Pandora City

Pandora City

Địa chỉ: Tầng 3-Pandora City, Số 1, Trường Chinh, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện Thoại: 0906 389 897

Thời gian mở cửa: 9 giờ 00 - 22 giờ 


0