Aeon Long Biên

Aeon Long Biên

Địa chỉ: Tầng 3-AEON MALL Long Biên, Số 27, Cổ Linh, Quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0938 419 997

Thời gian hoạt động: 9 giờ - 21 giờ

0