Aeon Long Biên


Địa chỉ: Tầng 2-AEON MALL Long Biên, Số 27, Cổ Linh, Quận Long Biên, Hà Nội

Điện Thoại: 0938 419 997

Thời gian mở cửa: 9 giờ 00 - 22 giờ 

Khu vực